מאמרים

ביטול פסק בוררות

ביטול פסק בוררות

מהי בוררות בוררות הינו הליך בו צדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך ללא יכולת ערעור. מבוא כאשר ניתן פסק בוררות, אפשרות הערעור לא תמיד תעמוד לרשות הצדדים. השונות בין בית המשפט לבין הבוררות ביחס לערעור, נובעת מהעיקרון לפיו הפניה לבוררות נעשית בדר"כ ברצונם של הצדדים.  הצדדים יכולים לקבוע את  תנאי ...


סירוב בשירות התעסוקה

סירוב בשירות התעסוקה

איך להתמודד עם רישום סירוב בשירות התעסוקה? ערעור נגד החלטת וועדת ערר? שירות התעסוקה הישראלי: יחידת סמך של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוקם מכוח חוק שירות התעסוקה התשי"ט – 1959. החוק חוקק בעקבות אמנה בינלאומית של שירותי התעסוקה הציבוריים בעולם על הסדרת שוק העבודה בישראל. תפקיד וסמכויות שירות התעסוקה: עפ"י סעיף 2 לחוק שירות התעסוקה המג...


קדם משפט – כל מה שצריך לדעת על ההליך – עורך דין בחיפה

קדם משפט – כל מה שצריך לדעת על ההליך – עורך דין בחיפה

קדם משפט זה לא הליך ההוכחות, יש מקרים בהם במהלך קדם משפט השופט שישב הוא לא זה שישמע את הדיון אח"כ. מטרת קדם המשפט היא לייעל את הדיון, לצמצם את המחלוקות המשפטיות בין הצדדים, לתת החלטות בבקשות מקדמיות כגון: גילוי מסמכים הודיה בעובדות בקשות לפרטים נוספים ביהמ"ש ינסה כמובן לפשר בין הצדדים ואנחנו צריכים להיות ערוכים לכך.   מ...


מה ההבדל בין אג"ח למניה?

מה ההבדל בין אג"ח למניה?

אג"ח או איגרת חוב הינו נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב, זוהי דבר בה ניתן להלוואת כסף לגופים שונים. סעיף 1 בהגדרות של חוק החברות מגדיר אג"ח. אג"ח מובטחת שכן ההבחנה היא שאיגרת חוב כשלעצמה היא שטר התחייבות לשלם תשלומי ריבית ולהחזיר את קרן ההלוואה. מועדי הפירעון וסכומי ההחזר נקבעים מראש ובעצם מדובר בעסקת הלוואה שבה החברה שהיא הלווה, רוצה לגייס כסף והיא גובה ...


מהו דירקטוריון ומה תפקידו בחברה בע"מ?

מהו דירקטוריון ומה תפקידו בחברה בע"מ?

הגדרתו של דירקטוריון דירקטוריון הוא למעשה מנהל עליון בתאגיד (חברה) אשר קובע את ייעדי הארגון, אסטרטגיה החברה, מפקח על עמידה ביעדים, אחרי על מינוי ופיטרו מנהלים ועוד. כאשר מדובר בחברה פרטית הדירקטוריון יכול להיות הבעלים, אחד מהמנהלים או כל אדם שהחברה נתנה לו את הזכות להיות יושב ראש הדירקטוריון. בחברה ציבורית הדבר עובד אחרת, בחברות ציבוריות הדירקטוריון הוא אוסף של אנשים שמונו מטעם החב...


משא ומתן וכל מה שצריך לדעת על חוזים

משא ומתן וכל מה שצריך לדעת על חוזים

הליך הטרום חוזי מה שאנחנו קוראים לו משא ומתן המתנהל בכל יום במהלך חיינו. משא ומתן יכול להתנהל בין חברים, בין בני משפחה, בין אנשי עסקים. המשא ומתן לקראת כריתת חוזה הינה דרך להשגת האינטרסים של כל אחד מהצדדים. לדוגמא הסכם לרכישת דירה, לפני העברת הקניין מצד אחד לאחר יש אינטרס של כל אחד מהצדדים להשיג את המחיר הנוח ביותר. סעיף 12 לחוק החוזים הינו הדין המרכזי להליך המשא ומתן, אשר ...


כל מה שצריך לדעת על בדיקת ינשוף

כל מה שצריך לדעת על בדיקת ינשוף

מה היא בדיקת ינשוף בדיקת ינשוף הוא מכשיר למדידת כמות אלכוהול באמצעות נשיפה, המכשיר נמצא בשימוש משטרת ישראל. הינשוף מיוצר בגרמניה. באב-הטיפוס של המכשיר נעשו התאמות שונות לפי דרישת משטרת ישראל. האחזקה השוטפת והתיקונים של מכשירי הינשוף שבשימוש משטרת ישראל נעשים על-ידי מעבדת מחלקת התנועה במשטרה. איך פועל מכשיר בדיקת ינשוף משטרתי? אדם הנבדק ע"י מכשיר הינשוף נושף אוויר לצינורית במכשיר וזאת  באמצעות...


הפחתת פיצויים מוסכמים

הפחתת פיצויים מוסכמים

האם בית המשפט יכול להפחית בפיצוים המוסכמים להסכם? בית המשפט שואב את סמכותו להפחית בפיצויים מוסכמים לפי  סעיף 15 (א) מלשון הסעיף מובן שבית המשפט צריך לבדוק לפי המקרה האם באדם הסביר היה נכנס לנעליו של אחד הצדדים יכול היה לדעת בכריתת החוזה ולצפות שיכול להיגרם נזק בסכום צפוי אם ויופר החוזה בהפרה מן הסוג שהיה צפוי בפועל. אם התשובה תהיה כן, לא יהיה ניתן לבית המשפט להתערב במקרה ,א...


פיצויים מוסכמים

פיצויים מוסכמים

מהו הדין הישראלי לסעיף "פיצויים מוסכמים"? חוק החוזים מאפשר לצדדים להגיע לחוזה בצורה חופשית, בקביעת הצדדים יחד את הפיצוי המוסכם כתנאי לחוזה ובתנאים מסוימים , בית המשפט מוסמך להפחית את הסכום שנקבע בין הצדדים לחוזה לפי  סעיף 15א אשר רשום "אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של הפרה&q...


ייצוג בבית משפט

ייצוג בבית משפט

ליטיגציה – ייצוג בבית משפט? ליטיגציה היא אמנות הטיעון בבתי המשפט. בתחום הליטיגציה קיימים שני סוגים: ליטיגציה אזרחית וליטיגציה אזרחית. הליטיגציה האזרחית כוללת גם התמחות בליטיגציה מסחרית. מהי ליטיגציה? ליטיגציה בעברית הינה התדיינות שם המקובל למקצוע הטיעון בבית משפט, תפקיד לרוב נעשה ע"י עו"ד. הליטיגציה עוסקת בתחום המשפט הפלילי והאזרחי. הליטיגציה האזר...