דיני עבודה

סירוב בשירות התעסוקה

סירוב בשירות התעסוקה

איך להתמודד עם רישום סירוב בשירות התעסוקה? ערעור נגד החלטת וועדת ערר? שירות התעסוקה הישראלי: יחידת סמך של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוקם מכוח חוק שירות התעסוקה התשי"ט – 1959. החוק חוקק בעקבות אמנה בינלאומית של שירותי התעסוקה הציבוריים בעולם על הסדרת שוק העבודה בישראל. תפקיד וסמכויות שירות התעסוקה: עפ"י סעיף 2 לחוק שירות התעסוקה המג...