עסקים, חברות ותאגידים

ביטול פסק בוררות

ביטול פסק בוררות

מהי בוררות בוררות הינו הליך בו צדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך ללא יכולת ערעור. מבוא כאשר ניתן פסק בוררות, אפשרות הערעור לא תמיד תעמוד לרשות הצדדים. השונות בין בית המשפט לבין הבוררות ביחס לערעור, נובעת מהעיקרון לפיו הפניה לבוררות נעשית בדר"כ ברצונם של הצדדים.  הצדדים יכולים לקבוע את  תנאי הבוררות ולאפשרות ההשגה על פסק הבורר. ההס...


מה ההבדל בין אג"ח למניה?

מה ההבדל בין אג"ח למניה?

אג"ח או איגרת חוב הינו נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב, זוהי דבר בה ניתן להלוואת כסף לגופים שונים. סעיף 1 בהגדרות של חוק החברות מגדיר אג"ח. אג"ח מובטחת שכן ההבחנה היא שאיגרת חוב כשלעצמה היא שטר התחייבות לשלם תשלומי ריבית ולהחזיר את קרן ההלוואה. מועדי הפירעון וסכומי ההחזר נקבעים מראש ובעצם מדובר בעסקת הלוואה שבה החברה שהיא הלווה, רוצה לגייס כסף והיא גובה ...


מהו דירקטוריון ומה תפקידו בחברה בע"מ?

מהו דירקטוריון ומה תפקידו בחברה בע"מ?

הגדרתו של דירקטוריון דירקטוריון הוא למעשה מנהל עליון בתאגיד (חברה) אשר קובע את ייעדי הארגון, אסטרטגיה החברה, מפקח על עמידה ביעדים, אחרי על מינוי ופיטרו מנהלים ועוד. כאשר מדובר בחברה פרטית הדירקטוריון יכול להיות הבעלים, אחד מהמנהלים או כל אדם שהחברה נתנה לו את הזכות להיות יושב ראש הדירקטוריון. בחברה ציבורית הדבר עובד אחרת, בחברות ציבוריות הדירקטוריון הוא אוסף של אנשים שמונו מטעם החב...