מאמרים

פיצויים מוסכמים

פיצויים מוסכמים

מהו הדין הישראלי לסעיף "פיצויים מוסכמים"? חוק החוזים מאפשר לצדדים להגיע לחוזה בצורה חופשית, בקביעת הצדדים יחד את הפיצוי המוסכם כתנאי לחוזה ובתנאים מסוימים , בית המשפט מוסמך להפחית את הסכום שנקבע בין הצדדים לחוזה לפי  סעיף 15א אשר רשום "אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של הפרה&q...


ייצוג בבית משפט

ייצוג בבית משפט

ליטיגציה – ייצוג בבית משפט? ליטיגציה היא אמנות הטיעון בבתי המשפט. בתחום הליטיגציה קיימים שני סוגים: ליטיגציה אזרחית וליטיגציה אזרחית. הליטיגציה האזרחית כוללת גם התמחות בליטיגציה מסחרית. מהי ליטיגציה? ליטיגציה בעברית הינה התדיינות שם המקובל למקצוע הטיעון בבית משפט, תפקיד לרוב נעשה ע"י עו"ד. הליטיגציה עוסקת בתחום המשפט הפלילי והאזרחי. הליטיגציה האזר...


הסכם ממון

הסכם ממון

הסכם ממון הינו הסכם בין בני זוג ו/או ידועים בציבור, המבקשים לעגן את הפן הכספי וניהול חייהם המשותפים, כגון: משמורת ילדים, חשבונות משותפים, נכסים, רכוש, מזונות וכ"ו. למעשה, כל עניין הנוגע לחיי הזוגיות, אשר עלול לעלות בשלב כלשהו בחיים המשותפים, מחלוקת בין בני הזוג, יכול להיכנס לתוך ההסכם. בנוסף, ההסכם קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של סיום חייהם המשותפים, אשר תורמת לחיי זוגיות בר...


הסכם שכירות

הסכם שכירות

למה צריך לערוך הסכם שכירות על ידי עורך דין המתמחה בחוזים? אלו סעיפים חשוב שיהיו בהסכם השכירות שלכם? דמי השכירות-החלק החשוב ביותר לצדדים הינו להסדיר את התנאים הכספים אשר צריכים להיות במפורט בהסכם השכירות הינם: סכום התשלום. תאריך התשלום. דרך העברת הכספים. הכפפה לתנאים מסוימים במידה וקיימים.   ...


מה הוא צו ירושה?

מה הוא צו ירושה?

במקרה המנוח לא ערך צוואה, אז צריך להוציא  צו ירושה אשר הינה צו המצהיר על זכות היורשים וחלקם בעיזבון, אז חלוקת הרכוש נעשית על פי הקבוע בחוק (חוק הירושה התשכ"ה 1965). לשם קבלת צו ירושה, יש להגיש בקשה מתאימה בכתב, בצירוף מסמכים, רצוי מאוד לפנות אל עורך דין ודים לירן קולצינסקי, לטיפול מהיר ומקצועי בבקשה. כדי לחלק את עזבונו של הנפטר בירושה על פי דין יש להגיש בקשה לצו...


מהו צו קיום צוואה?

מהו צו קיום צוואה?

רבים בוחרים לערוך צוואה בחייהם, על מנת לקבוע אל מי יועבר רכושם לאחר מותם. כאשר אדם הלך לעולמו והותיר אחריו צוואה, יש צורך לקבל צו קיום צוואה, בכדי שניתן יהיה לחלק את העיזבון (הרכוש)בין היורשים. על מנת לקבל את הצו מומלץ לפנות אל עורך דין ודים לירן קולצינסקי אשר יטפל בבקשה עבורם. צו קיום צוואה שנותן הרשם לענייני ירושה מקנה לצוואה תוקף משפטי מחייב. על דבר הגשת הבקשה מתפרסמת בעיתון יומי וברשומות, ו...


הסדר אל מול זוכים

הסדר אל מול זוכים

הסדר חוב מול בנקים ואנשים פרטיים במצב הכלכלי של היום הרבה בעלי עסקים ואנשים פרטיים נקלעים לחובות כספיים מול בנקים, החובות מול הבנקים בדרך כלל חובות עקב נטל משכנתא או חובות לספקים ותשלומים לבנקים, לרשויות המקומיות וכן החובות ומצטברים לחובות גדולים ובעל החוב יכול לעבד את נכסיו ובכך לפגוע בהתנהלות הכלכלית של חייו. במידה והחייב לא יכול לכסות את חובותיו רשאי הנושה ( בנקים, ספקים, אנש...


הסדר אל מול חייבים

הסדר אל מול חייבים

 הסדר חוב מול בנקים ואנשים פרטיים במצב הכלכלי של היום הרבה בעלי עסקים ואנשים פרטיים נקלעים לחובות כספיים מול בנקים, החובות מול הבנקים בדרך כלל חובות עקב נטל משכנתא או חובות לספקים ותשלומים לבנקים, לרשויות המקומיות וכן החובות ומצטברים לחובות גדולים ובעל החוב יכול לעבד את נכסיו ובכך לפגוע בהתנהלות הכלכלית של חייו. במידה והחייב לא יכול לכסות את חובותיו רשאי הנושה ( בנקים, ספקים, אנשים פרטיים, מוסדו...


טענת "פרעתי"

טענת "פרעתי"

משמעות טענת "פרעתי"- הינה שהחוב שבגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל כבר נפרע ולכן פתיחת התיק אינה מוצדקת וצריך לסגור אותו. חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפעול, וטוען כי שילם את מלוא החוב לזוכה, יש באפשרותו להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה בטענת "פרעתי". במקרה שמדובר בתיק שנפתח למימוש פסק דין, ניתן להשתמש בטענת "פרעתי" רק אם פירעון החוב נעשה לאחר מתן פסק הדין. כלומר לא ניתן להעלות באמצעות טענת פרעתי השגות על פ...


עו"ד ברכישת דירה חדשה מקבלן

עו"ד ברכישת דירה חדשה מקבלן

עורך דין ודים (לירן) קולצי'נסקי המלווה לקוחות פרטיים ועיסקים בענף הנדל"ן-מקרקעין, אשר מקבלים ליווי צמוד במגוון עסקאות מקרקעין מורכבות ופרויקטים בתחום הנדל"ן הפרטי והמסחרי. במקרים רבים רכישת דירת מגורים הינה אחת העסקאות הגדולות שאנו בוחרים לעשות בחיינו בעל חשיבות רבה כמשפחה וכן עסקה בעלת היקף כסף רב, למרות זאת, לא פעם בוחרים הרוכשים להסתפק בעורך הדין של הקבלן, ו"חוסכים" בליווי מקצועי של עורך דין מ...